Kullens Sportfiskeklubb

Särskilda inriktningar => Å-fiske => Vege å => Ämnet startat av: Schade skrivet 17 januari 2013 kl. 08:34:37

Titel: Vattenseminarium ” Vegeå – Allas ansvar”
Skrivet av: Schade skrivet 17 januari 2013 kl. 08:34:37
Vattenseminarium ” Vegeå – Allas ansvar”

7 Februari 2013 kl 13- 17

PROGRAM
13.00 Inledning Vattendragsförbundets ordförande Lars-Göran Persson
13.15 Samverkan inom avrinningsområdet en förutsättning för ett bra resultat. Sandra Brantebäck, Direktör för Västerhavets Vattenmyndighet.
14.00 Sweco – Om tolkning av provtagningsresultat: BOD,COD, TOC. Teknologie Doktor Patrik Wallman Sweco.
15.00 Greppa Näringen och Odling i Balans en resurs i dagens och morgondagens jordbruk. Helen Elmqwist el Lars Törner
15.30 Vegeå som reproduktonsplats för olika fiskarter och fritidsfiske. Mikael Svensson MS Naturfakta
16.00 Findus ett exempel på ansvarstagande Henrik Nyberg, Produktionsdirektör Findus
16.30 – 17.00 Diskussion och frågor.
Moderator Peter Sylwan Journalist och debatör

Adress:Pressmeddelande Fiskevårdsprojekt Vegeå 21 dec 2012
Hotel Erikslund Åstorpsvägen 15 Ängelholm http://www.hotellerikslund.se/hotell/sv/kontakt-hitta-hit.html
Seminariet är öppet för allmänheten, intressenter och media. Föranmälan till Lars-Göran Persson på email lars.goran@valingetorp.com eller telefon 042- 69174